Close

Archive for category: aktualności

by

Zapraszamy do nowej edycji programu Lekcje Przedsiębiorczości

Do 30 września czekamy na Państwa zgłoszenia do VI edycji programu „Lekcje Przedsiębiorczości”.

Dlaczego warto przystąpić do programu?

Program „Lekcje Przedsiębiorczości” to przede wszystkim nauczanie praktyczne. Oparty jest na atrakcyjnej dla uczniów formie pracy metodą projektu. Nauczyciel/nauczycielka pełni rolę mentora i wspiera uczniów/uczennice w samodzielnej pracy zespołowej, w trakcie której młodzież realizuje projekty biznesowe, społeczne lub środowiskowe. Uczestnicy programu dowiadują się, jak tworzyć biznes, od pomysłu do doprecyzowania sposobu jego realizacji. W trakcie pracy młodzież będzie korzystała m.in. z Business Model Canvas do budowania realnych modeli biznesowych.

Udział w programie rozwija kompetencje przedsiębiorcze młodzieży (m.in. umiejętność komunikacji i pracy w grupie, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów), a nauczycieli wyposaża w narzędzia do prowadzenia lekcji zarówno z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, jak i Doradztwa Zawodowego.

Nauczycielki i nauczyciele oraz uczniowie i uczennice biorący udział w programie, przez cały czas realizacji projektów, będą mieli dostęp do zaplecza merytorycznego i wsparcia konsultantów Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Co nowego w VI edycji „Lekcje Przedsiębiorczości”?

– Więcej wyzwań o różnym stopniu trudności. Zaprosiliśmy do współpracy nowych partnerów merytorycznych, którzy chętnie podzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami, a w razie potrzeby będą wspierać radą.

– Nagrody finansowe i inne atrakcje dla najlepszych zespołów, które wezmą udział w finale konkursu w kwietniu 2020

– Szkolenie wprowadzające dla liderów zespołów uczniowskich

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu: lekcje@inkubatorstarter.pl

 

by

STARTER PACK – budujemy kompetencje uczniów

Już niedługo na rynku edukacyjnym pojawi się nowy produkt o tajemniczo brzmiącym tytule „STARTER PACK”, którym chcemy zrewolucjonizować podejście do nauczania w oparciu o kompetencje! Zmieniający się rynek pracy, zawody, których jeszcze nie znamy, skłoniły nas do poszukiwania rzeczy bardziej stałych i użytecznych bez względu na zmieniające się otoczenie. I tak oto pojawiły się KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI, które wraz z naszymi autorami – ekspertami, pracującymi z daną kompetencją na co dzień – opakowaliśmy w ćwiczenia i zamieściliśmy w pudełku, po to, aby już niedługo dostarczyć nauczycielom i nauczycielkom narzędzie, którego będą mogli użyć na dowolnej lekcji w szkole. Więcej informacji znajdziecie już wkrótce na stronie: www.starter-pack.pl.

Materiały powstały jako element projektu na przygotowanie pakietu materiałów do nauczania przedsiębiorczości „STARTER PACK”, który jest realizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości [GFP] – operatora Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Projekt STARTER PACK jest finansowany ze środków Miasta Gdańska.

by

Szkolenie wdrożeniowe dla nauczycieli/ek – 17.10.2018 r.

Już 17 października 2018r. spotykamy się z nauczycielami/nauczycielkami, którzy/e zgłosili/ły szkoły do edycji 2018/2019 projektu Lekcje Przedsiębiorczości. W trakcie szkolenia zostaną przekazane materiały do pracy z uczniami i przewodnik po projekcie. Zapraszamy na godzinę 9:00 do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER (ul. Lęborska 3B w Gdańsku). Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów podpisanych deklaracji uczestnictwa i zgód na przetwarzanie danych.

by

Witamy w edycji 2018/2019 Lekcji Przedsiębiorczości!

Serdecznie witamy szkoły w edycji 2018/2019 projektu „Lekcje Przedsiębiorczości”. Przed Wami nowa odsłona Lekcji Przedsiębiorczości a w niej:

  • 3 wyzwania konkursowe,
  • nowe uproszczone scenariusze lekcji oparte o model biznesowy Canvas i pracę metodą projektu,
  • dużo pracy twórczej,
  • zajęcia rozwijające kompetencje przyszłości.

To będzie naprawdę niesamowity rok! Dziękujemy, że jesteście z nami!