cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'sierpień 2019 – STARTER
Close

Archive for month: sierpień, 2019

by

Zapraszamy do nowej edycji programu Lekcje Przedsiębiorczości

Do 30 września czekamy na Państwa zgłoszenia do VI edycji programu „Lekcje Przedsiębiorczości”.

Dlaczego warto przystąpić do programu?

Program „Lekcje Przedsiębiorczości” to przede wszystkim nauczanie praktyczne. Oparty jest na atrakcyjnej dla uczniów formie pracy metodą projektu. Nauczyciel/nauczycielka pełni rolę mentora i wspiera uczniów/uczennice w samodzielnej pracy zespołowej, w trakcie której młodzież realizuje projekty biznesowe, społeczne lub środowiskowe. Uczestnicy programu dowiadują się, jak tworzyć biznes, od pomysłu do doprecyzowania sposobu jego realizacji. W trakcie pracy młodzież będzie korzystała m.in. z Business Model Canvas do budowania realnych modeli biznesowych.

Udział w programie rozwija kompetencje przedsiębiorcze młodzieży (m.in. umiejętność komunikacji i pracy w grupie, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów), a nauczycieli wyposaża w narzędzia do prowadzenia lekcji zarówno z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, jak i Doradztwa Zawodowego.

Nauczycielki i nauczyciele oraz uczniowie i uczennice biorący udział w programie, przez cały czas realizacji projektów, będą mieli dostęp do zaplecza merytorycznego i wsparcia konsultantów Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Co nowego w VI edycji „Lekcje Przedsiębiorczości”?

– Więcej wyzwań o różnym stopniu trudności. Zaprosiliśmy do współpracy nowych partnerów merytorycznych, którzy chętnie podzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami, a w razie potrzeby będą wspierać radą.

– Nagrody finansowe i inne atrakcje dla najlepszych zespołów, które wezmą udział w finale konkursu w kwietniu 2020

– Szkolenie wprowadzające dla liderów zespołów uczniowskich

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu: lekcje@inkubatorstarter.pl