Close

Edycja 2018/2019

Szkoły realizujące projekt Lekcje Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2018/2019, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Przewodnikiem po projekcie [link], w którym zamieszczono podstawowe informacje dot. zasad uczestnictwa w projekcie i zasad uczestnictwa w ścieżce konkursowej.

Uczestnictwo w ścieżce konkursowej zakłada, że uczniowie realizujący Projekt Lekcje Przedsiębiorczości przygotowują w grupach maks. 8-osobowych opis projektu, będący rozwiązaniem jednego typu problemu, uszczegółowionych dla każdej edycji LP przez Organizatora.

W edycji 2018/2019 projektu Lekcje Przedsiębiorczości przygotowaliśmy dla Was 3 wyzwania konkursowe:

Problem społeczny

Wyzwanie:

Zadaniem zespołu projektowego jest przygotowanie projektu w odpowiedzi na problem / wyzwanie społeczne i zaprezentowanie rozwiązania (forma prezentacji dowolna) przed konkursowym jury.

W roku 2018/2019 Wasze wyzwanie to zapobieganie marnotrawstwu, popularnie zwane „zero waste”.

Opis merytoryczny:

„Zero waste” – czy to tylko ekologia i moda czy może zmiana myślenia, którą warto zaszczepić wśród ludzi? Przeanalizujcie tematykę „zero waste” i zastanówcie się, w jaki sposób możecie rozwiązać kwestie związane z marnowaniem, zbędnymi opakowaniami oraz produktami jednorazowymi, niewykorzystanymi zasobami, ograniczaniem, ponownym użytkowaniem, i innymi realnymi problemami, na jakie wpadniecie w trakcie burzy mózgów czy też podczas wędrówek po korytarzach szkolnych, a które Waszym zdaniem mają związek z tematem.

Opis problemu dostępny tutaj: LP_2018-2019_wyzwanie_spoleczne.

Problem biznesowy

Wyzwanie:

Zadaniem zespołu projektowego jest przygotowanie projektu w odpowiedzi na problem / wyzwanie zaprezentowane przez biznes.

W roku 2018/2019 Wasze wyzwanie biznesowe to usprawnienie komunikacji na lotnisku.

Opis merytoryczny:

Kiedy widzisz ludzi wysiadających z samolotu mija trochę czasu zanim Ty możesz wejść na pokład. Czy zastanawiałeś się dlaczego tak się dzieje?

Linie lotnicze nie zarabiają, a tym samym tracą pieniędze, gdy ich samoloty znajdują się na ziemi. Z tego powodu kluczowym elementem w procesie zarządzania flotą jest czas przygotowania maszyny do kolejnego lotu. Nad jednym samolotem pracuje wiele osób (od koordynatora wszystkich odlotów na lotnisku, przez specjalistów od wyładunku/załadunku towarów, na osobach odpowiedzialnych za sprzątnięcie wnętrza skończywszy). Ważne jest by wszelkie problemy były rozwiązywane jak najszybciej tak, by nie powodowały żadnych opóźnień i strat dla linii, a wszelkie opóźnienia były minimalizowane. Zastanówcie się nad problemami jakie się z taką operacją wiążą i co można by zaproponować, aby usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami, nie wpływając znacząco na czas pracy i zaangażowanie.

Opis problemu dostępny tutaj: LP_2018-2019_wyzwanie_biznesowe_Jeppesen

Problem lokalny

Wyzwanie:

Zadaniem zespołu projektowego jest przygotowanie projektu w odpowiedzi na problem / wyzwanie lokalne i zaprezentowanie rozwiązania (forma prezentacji dowolna) przed konkursowym jury.

W roku 2018/2019 Wasze wyzwanie to „mój problem – moje rozwiązanie”.

Opis merytoryczny:

Są problemy mniejsze i większe. Są problemy, które dzieją się tu i teraz. Są pomysły, które mogą przynieść realne rozwiązanie tych problemów.

Dokonajcie analizy problemów / wyzwań, które występują wokół Was i zaproponujecie rozwiązanie. Mogą to być rozwiązania szkolne, lokalne, małe biznesowe, które są odpowiedzią na potrzeby klientów/odbiorców, do których je zaadresujecie. Najważniejsza jest dokładna analiza potrzeb, badanie rynku i przygotowanie najlepszych rozwiązań – zarówno całkowicie nowych jak i ulepszających obecne, którymi zaskoczycie jury.

Opis problemu dostępny tutaj: LP_2018-2019_wyzwanie_lokalne

Szczegółowy opis problemów oraz elementy oceniane w konkursie, znajdziecie w materiałach przekazanych Waszym nauczycielom/-kom w trakcie szkolenia wdrożeniowego.

Z jednej szkoły do Finału LP może zostać zgłoszona tylko 1 grupa uczniów/uczennic do każdego typu problemu (czyli maksymalnie 3 grupy, po 1 do każdego z typów problemów), która zaprezentuje rozwiązanie wybranego problemu przed członkami Jury Konkursowego. Oznacza to, że w danej klasie szkolnej może powstać wiele grup i wiele prezentacji, ale tylko trzy grupy ze szkoły mogą zostać zaprezentowane na Finale LP, pod warunkiem, że każda z tych grup przedstawia rozwiązanie do innego typu problemu.

Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym przewodniku. W razie pytań prosimy o kontakt.