Close

In Business

InBusiness to wykłady i warsztaty z przedsiębiorczości dla gimnazjalistów i licealistów z gdańskich szkół, które odbywają się cyklicznie w Starterze. Rok temu w lekcjach przedsiębiorczości wzięło udział 650 uczniów, w tym roku w wykładach
i warsztatach weźmie udział ponad 1000 osób. Każda lekcja to inspirujące spotkanie z przedsiębiorcami, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

www.inkubatorstarter.pl/inbuisness

0 Comments

Comments are closed