Close

VIII Gimnazjum

im. Obrońców Poczty Polskiej

  • I A

  • Anna Meller i Anna Nieradko

Nasze gimnazjum im. Obrońców Poczty Polskiej jest szkołą kameralną i spokojną. Wszyscy się znają. Szeroka oferta edukacyjna, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek sprawia, że nie sposób się nudzić.

www.g8.gda.pl