cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'Zapraszamy do V edycji projektu – STARTER
Close

Zapraszamy do V edycji projektu

Lekcje Przedsiębiorczości stworzone przez Inkubator STARTER to zajęcia nastawione na działanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy biznesowej. Bazujemy na metodzie gamifikacji, aby motywować uczniów, a jednocześnie dajemy im wolność wyboru tego, jaki temat projektu będą realizować.
Szkolimy nauczycieli, aby mogli swobodnie wykorzystywać współczesne narzędzia biznesowe takie jak: model biznesowy i metoda myślenia projektowego (eng. Design Thinking). Tworzymy nowe przestrzenie do kontaktu i międzyszkolnej wymiany doświadczeń. Łączymy szkoły z biznesem.

Gamifikacja, scenariusze i platforma internetowa

Wybraliśmy metodę gamifikacji, ponieważ chcemy doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się  i organizowania środowiska edukacji ekonomicznej dla młodzieży. Wszystkie zajęcia zostały opracowane w formie przystępnych scenariuszy dla nauczycieli. Realizacja zajęć jest wspierana platformą internetową, na której zgromadzone są wszystkie ćwiczenia, oraz poprzez którą uczniowie i uczennice mogą realizować zadania dodatkowe, śledzić swoje postępy oraz zdobyte odznaki. Korzystając z platformy nauczyciel zarządza wszystkimi zadaniami, wyznacza terminy ich realizacji, kontroluje postępy uczniów, odbiera przesłane za jej pośrednictwem odpowiedzi na zadania doskonalące i przyznaje punkty, tokeny oraz odznaki. Platforma w prosty i łatwy sposób pozwala zarządzać nauczycielowi lekcjami, a uczniom otrzymywać szybką odpowiedź zwrotną i planować swój rozwój, co jest niezbędne w gamifikacji.

Gimnazjum

Etap I – Projekt Biznesowy

Kurs dla gimnazjum to dwanaście spotkań, które można zrealizować w dowolnym czasie (np. w ramach lekcji wychowawczych, kół pozalekcyjnych). Pierwszy etap programu dla gimnazjów stawia przed uczniami i uczennicami wyzwanie stworzenia modelu biznesowego dla wybranego przez siebie projektu. Młodzież wychodząc od potrzeb lub problemów, które mogą zaobserwować wśród osób z ich najbliższego otoczenia, proponują swoje własne rozwiązana. W oparciu o metodę „Business Model Canvas” tworzą projekty społeczne, usługi lub produkty. W trakcie lekcji krok po kroku poznają każdy z elementów Modelu Biznesowego: tworzą prepozycję wartości, opisują segmenty klientów, określają strategicznych partnerów i niezbędne zasoby, a także analizują strukturę kosztów i przychodów.

Etap II – Edycja Stadion

Dla finalistów pierwszego etapu we współpracy ze Stadionem Energa przygotowaliśmy kolejną misję. Zaprojektowane innowacyjnej usługi dla stadionu to będzie prawdziwe wyzwanie, ale i dobra zabawa. W trakcie drugiego etapu Lekcji dedykowanych gimnazjom młodzież zwiedzi gdański stadion i pozna nowoczesne metody projektowania usług (eng. service design i design thinking).


 Pobierz pełną ofertę dla szkół>>>

Szkoła średnia

Roczny cykl zajęć dedykowanych szkołom ponadgimnazjalnym, podzieliliśmy na dwa etapy. Stanowią one oddzielne części, dzięki czemu nauczyciele mogą zrealizować tylko wybrane elementy w formie zgamifikowanej. Uczniowie i uczennice w trakcie kursu rozwijają postawę przedsiębiorczą, projektują produkty i usługi w oparciu o metodę projektowania skoncentrowanego na użytkowniku. Tworzą swoje własne modele biznesowe. Poznają również rynek pracy, prawo pracy. Kilkanaście lekcji z całego programu zostało poświęconych zagadnieniom z zakresu mikro i makroekonomii.

Na zgłoszenia szkół czekamy do 15 sierpnia 2018 r.

Opinie nauczycieli i nauczycielek