cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lekcjeprzedsiebiorczosci.pl'Rekrutacja 2016 – STARTER
Close

Rekrutacja 2016

Lekcje Przedsiębiorczości, które stworzył Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER w pełni realizują podstawę programową w szkołach średnich i oparte są na mechanice gry, zwanej gamifikacją. Kładą nacisk na kształtowanie kompetencji pro-przedsiębiorczych oraz uczenie praktycznych umiejętności. Projekt jest wpisany do strategii rozwoju Prezydenta Miasta.

Udział w tym programie to korzyści dla każdego:

Szkoła

 • uczestniczy w prestiżowym projekcie wpisanym do strategii rozwoju Prezydenta Miasta  Gdańska
 • otrzymuje darmowy dostęp do platformy edukacyjnej z istruktażem
  rozwija e-kompetencje kadry nauczycielskiej
 • otrzymuje technologiczne i merytoryczne wsparcie Startera

Nauczyciele i Nauczycielki

 • wykorzystują nowe technologie na lekcji
 • otrzymują darmowy dostęp do zadobów online i scenariuszy lekcji
 • rozwijają wiedzę o innowacyjnych metodach motywowania uczniów
 • zdobywają umiejętności z zakresu gamifikacji
 • otrzymują profesjonalny mentoring
 • dołączają do sieci współpracy nauczycielskiej

Uczniowie i Uczennice

 • realizują swoje  pomysły na biznes
 • zdobywają praktyczną wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy
 • stają się samodzielni/e
 • budują poczucie sprawstwa
 • uczą się w każdej chwili i w każdym miejscu

CZYM JEST PROGRAM ZGAMIFIKOWANYCH LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

Gamifikacja

Program lekcji przedsiębiorczości to zajęcia bez podręczników i zeszytów, nastawione na praktyczną realizację projektów i współpracę w grupie. Koncepcja zajęć została pomyślana tak, by uczestnicy i uczestniczki poczuli się wciągnięci w grę i planowali strategicznie swoje działania, podejmowali ryzyko lub zabezpieczali zgromadzone zasoby.

Wybraliśmy metodę gamifikacji, ponieważ chcemy doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się  i organizowania środowiska edukacji ekonomicznej dla młodzieży. Gamifikacja jest metodą coraz szerzej stosowaną. W Polsce jej wdrażanie rozpoczęło na razie niewielkie grono nauczycieli akademickich, którzy sami będąc jej prekursorami, z satysfakcją odnotowują, jak skutecznie zwiększa ona zaangażowanie studentów i studentek, wpływa na systematyczność ich pracy i daje im bardzo dużo radości.

Platforma i scenariusze

Wszystkie zajęcia zostały opracowane w formie przystępnych scenariuszy dla nauczycieli.
Realizacja zajęć jest wspierana platformą internetową, na której zgromadzone są wszystkie ćwiczenia, oraz poprzez którą uczniowie i uczennice mogą realizować zadania dodatkowe, śledzić swoje postępy oraz zdobyte odznaki. Korzystając z platformy nauczyciel zarządza wszystkimi zadaniami, wyznacza terminy ich realizacji, kontroluje postępy uczniów, odbiera przesłane za jej pośrednictwem odpowiedzi na zadania doskonalące i przyznaje punkty, tokeny oraz odznaki. Platforma w prosty i łatwy sposób pozwala zarządzać nauczycielowi lekcjami, a uczniom otrzymywać szybką odpowiedź zwrotną i planować swój rozwój, co jest niezbędne w gamifikacji.

Program jest dostosowany do różnych poziomów edukacji

Gimnazjum

Kurs dla gimnazjum to 12 spotkań, które można zrealizować w dowolnym czasie (np. w ramach lekcji wychowawczych, kół pozalekcyjnych). Program dla gimnazjów stawia przed uczniami i uczennicami wyzwanie stworzenia modelu biznesowego dla wybranego przez siebie projektu. Młodzież wychodząc od potrzeb lub problemów, które mogą zaobserwować wśród osób z ich najbliższego otoczenia, proponują swoje własne rozwiązana. W oparciu o metodę „Business Model Canvas” tworzą projekty społeczne, usługi lub produkty. W trakcie lekcji krok po kroku poznają każdy z elementów Modelu Biznesowego: tworzą prepozycję wartości, opisują segmenty klientów, określają strategicznych partnerów i niezbędne zasoby, a także analizują strukturę kosztów i przychodów.
Zajęcia kończą się konkursem i prezentacją najlepszych klasowych projektów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

Szkoła średnia

Roczny cykl zajęć dedykowanych szkołom ponadgimnazjalnym, podzieliliśmy na sześć obszarów tematycznych obejmujących całość podstawy programowej. Stanowią one oddzielne części, dzięki czemu nauczyciele mogą zrealizować tylko wybrane elementy w formie zgamifikowanej.
Uczniowie i uczennice w trakcie kursu rozwijają postawę przedsiębiorczą, projektują produkty i usługi w oparciu o metodę projektowania skoncentrowanego na użytkowniku. Tworzą swoje własne modele biznesowe. Poznają również rynek pracy, prawo pracy. Kilkanaście lekcji z całego programu zostało poświęconych zagadnieniom z zakresu mikro i makroekonomii.
Zajęcia kończą się konkursem i prezentacją najlepszych projektów przed ekspertami z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

ZASADY UCZESTNICTWA

Nauczyciele biorący udział w programie zobowiązują się do:

 • obecności na szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć oraz spotkaniach mentoringowych
  – gimnazja- maksymalnie 4 spotkania, w terminie maj 2016 – styczeń 2017 r.;
  – szkoły ponadgimnazjalne- maksymalnie 7 spotkań , w terminie maj 2016 – maj 2017 r.;
  Uwaga! Pierwsze szkolenia odbędą się już 23 i 24 maja 2016!
 • bieżącego informowani Inkubatora Starter o postępach w realizacji projektu;
 • przeprowadzenia programu Lekcji Przedsiębiorczości

Starter zapewnia wsparcie nauczycieli w zakresie:

 • przygotowania merytorycznego nauczycieli – realizacja szkoleń z metodologii gamifikacji, Business Model Canvas, na bazie którego oparty jest program dla gimnazjów, obsługi platformy internetowej, metody Design Thinking
 • wsparcia ekspertów z zakresu gamifikacji i doradców biznesowych w trakcie realizacji zgamifikowanego progrmu,
 • wsparcia technicznego w zakresie obsługi platformy internetowej,
  organizacji wydarzenia finałowego, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział w projekcie.
 • nagrodzenia laureatów finału organizowanego w Inkubatorze STARTER
Na zgłoszenia od gimnazjów czekamy do 20 grudnia 2016, a  od szkół średnich czekamy do maja 2017 r.

Opinie nauczycieli i nauczycielek